Jdi na obsah Jdi na menu
 


Myslivecký kroužek 2014-2015

15. 12. 2014

Ve středu dne 1.října 2014 jsme opět zahájili činnost mysliveckého kroužku ve škole v Dolní Radechové.

Do kroužku se nám přihlásilo dvacet dětí. Vzhledem k tomu, že děti jsou různých věkových kategorií, byli jsme nuceni kroužek rozdělit na dvě skupiny. Starší, kteří již absolvovaly v minulých letech soutěžní kola ZST si vzal na starost manžel. Mladší děti z mateřské školy, první až druhé třídy mám na starosti já. Znamená to každý týden vypracovávat dva programy, pro starší a pro ty malé. Starší děti mají vypracovaný program zejména znalostní, aby se dobře připravily na soutěžní kola ZST. Letošní rok připravujeme Okresní kolo ZST opět v okrese Náchod a to 16.5.2015 na Pavlátově louce v Novém Městě nad Metují. Místní kolo pak proběhne koncem měsíce dubna nebo začátkem května v Dolní Radechové.

Mladší děti se formou různých zábavných her a úkolů učí poznávat naši zvěř a přírodu a dostávají tak pomalu základy na soutěže ZST.

Ke konci října jsme pro děti uspořádali ukázku výcviku loveckého psa.

V případě nepříznivého počasí dětem promítáme naučné filmy z oblasti myslivosti. Připravujeme také výlet do některé z obor v blízkém okolí, besedu s lesníkem, ukázky ornitologa při kroužkování zpěvného ptactva aj.

Snažíme se vést děti k lásce k naší přírodě, aby věděly, jak se mají v lese chovat, jak mohou přírodě pomáhat a především znát její obyvatele, stromy, rostliny a vše co k přírodě patří.

Jsme rádi, že už nejsme jediný kroužek tohoto typu na Náchodsku, ale že pracuje kroužek na Novém Hrádku pod vedením ing. Michaela Hály a v Náchodě v Déčku pod vedením ing. Haška.

S vedoucími si předáváme vzájemně zkušenosti a spolupracujeme.

Věřím, že tato naše činnost přinese své ovoce a že děti, které absolvují naše kroužky si odnesou do života něco, co budou jednou předávat svým dětem. Někteří možná najdou v přírodě a myslivosti i svého životního koníčka a když ne, tak alespoň se budou k přírodě chovat tak, jak se má.

Není nic, pro nás vedoucí kroužku, větší odměnou než když slyší z úst dětí: „A to už je konec kroužku? To je škoda!“Jitka Vaňková Přibylová